Aktualności

Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Opolska Izba Gospodarcza informuje, że czynności związane z realizacją Projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą” przebiega według obowiązujących procedur. Tak więc po przekazaniu listy rankingowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, otrzymaliśmy zwrotną informację o usunięcie pewnych usterek w okresie do 7 dni od daty otrzymania. Usterki te wynikają z przyczyn leżących po stronie […]

więcej

Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Opolska Izba Gospodarcza informuje, iż w dniu 8.09.2017r. Eksperci zakończyli ocenę złożonych wniosków biznesplanów, na podstawie których ustalono punktację celem stworzenia listy rankingowej, która przesłana zostanie do zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Po zatwierdzeniu listy wyniki zostaną ogłoszone poprzez zawiadomienie uczestników telefonicznie i mailowo oraz zamieszczenie na stronie internetowej Opolskiej Izby Gospodarczej. Takie są […]

więcej

Informacja o terminie naboru dla uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”

Opolska Izba Gospodarcza  informuje, iż Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 31.07 –  04.08 br. Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu finansowego) załącza się: Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2), Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 8), zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w Izbie), kopie pozwoleń […]

więcej

Ruszyła rekrutacja

Opolska Izba Gospodarcza realizuje projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”. W jego ramach 50 osób otrzyma środki na założenie działalności gospodarczej. Z projektu może skorzystać osoba, która: ukończyła 30 lat życia, pozostaje bez zatrudnienia (może, ale nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy), w tym rolnicy poniżej 2ha przeliczeniowych, zamieszkuje województwo opolskie, […]

więcej