Aktualności

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”. Lista wniosków rekomendowanych – do pobrania Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną przesłane do Państwa […]

więcej

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 10-13.12.2019 r.

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 10-13.12.2019 roku  w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39  w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30. W dniach od 10 do 13 grudnia uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku  […]

więcej

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji w projekcie „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”

  Opolska Izba Gospodarcza publikuje ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji po zakończeniu procedury odwoławczej.   Ostateczna lista rankingowa – do pobrania   Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

więcej

Wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”.

Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”. Podstawowa lista rankingowa – do pobrania Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

więcej

Nabór wniosków o przyznanie dotacji 03-08.10.2019 r.

  Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 03-08.10.2019 roku w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39 w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30. W dniach od 03 do 08 października uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku o […]

więcej

Ostateczna lista rankingowa

  Informujemy o publikacji ostatecznej listy rankingowej do projektu  „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” – pobierz

więcej

Wstępna lista rankingowa

  Informujemy o publikacji wstępnej listy rankingowej do projektu  „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”   Wstępna lista rankingowa – pobierz

więcej

Spotkania z doradcą zawodowym dla kandydatów!

  Opolska Izba Gospodarcza informuje, że od 10 lipca rozpoczynamy II etap rekrutacji tj. rozmowy kandydatów z doradcą zawodowym. O terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie, na e-mail oraz sms.

więcej

Przedłużenie rekrutacji do 8 lipca!

Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” do 8 lipca 2019 r. (poniedziałek, godziny 07:30-15:30). UWAGA! 8 lipca jest ostatnim dniem, w którym przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura […]

więcej

Wydłużenie rekrutacji do 28 czerwca!

  Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „”Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” do dnia 28 czerwca 2019 roku.

więcej

Start rekrutacji do projektu od 16 maja!

  Start rekrutacji do projektu od 16 maja! Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 16 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Opolskiej Izbie Gospodarczej, przy ul. Krakowskiej 39  (I p.) w Opolu, w trakcie trwania naboru, w godzinach od 7:30 […]

więcej