Aktualności

Przedłużony termin na złożenie wniosku o wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo, informujemy, że przedłużamy do końca miesiąca, tj. do 31.08 termin na złożenie wniosku o wsparcie pomostowe na kolejne 6 m-cy. Można wnioskować o kwotę do 1000 zł/m-c na pół roku. Katalog wydatków jakie można wykazać jest taki sam jak przy wsparciu na pierwsze pół roku. W załączeniu dokumenty, które należy wypełnić: – wniosek, […]

więcej

Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Szanowni Państwo, w  dniu wczorajszym  zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dot. Przyznania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”. Informujemy, że każda osoba otrzyma indywidualną wiadomość o wynikach oceny.  Zaakceptowana lista wsparcia pomostowego znajduje się w załączeniu. Przypominamy, że katalog kosztów kwalifikowanych […]

więcej

Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Informujemy, że w dniach 13-20.04 przyjmujemy wnioski o wsparcie pomostowe. Wniosek składamy w dwóch egzemplarzach. Do pobrania: – wniosek, – oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, – formularz informacji, – oświadczenie o innych źródłach. Informacje jak przygotować wniosek prześlemy dodatkowo mailem. Wnioski składamy osobiście lub wysyłamy pocztą.   Pliki do pobrania:  

więcej

Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Szanowni Państwo, niniejszym chcielibyśmy poinformować o aktualnej sytuacji w projekcie. Łącznie złożyli Państwo 65 wniosków o dotacje. Dotacji jest 50 sztuk. W dniach 11.08 – 19.09 br. trwały prace Komisji Oceny Wniosków, a w dniu 22.09 przekazaliśmy stosowne dokumenty do akceptacji. 06.10 dostaliśmy uwagi, do których ustosunkowaliśmy się poprzez wyjaśnienia złożone 16.10. 26.10 zaistniała konieczność […]

więcej