Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 23-27.03.2020 r.

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 23-27.03.2020 roku  w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39 w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30. W dniach od 23 do 27 marca uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku […]

więcej

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”. Lista wniosków rekomendowanych – do pobrania Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną przesłane do Państwa […]

więcej

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 10-13.12.2019 r.

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 10-13.12.2019 roku  w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39  w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30. W dniach od 10 do 13 grudnia uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku  […]

więcej

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji w projekcie „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”

  Opolska Izba Gospodarcza publikuje ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji po zakończeniu procedury odwoławczej.   Ostateczna lista rankingowa – do pobrania   Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

więcej

Wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”.

Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”. Podstawowa lista rankingowa – do pobrania Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

więcej

Nabór wniosków o przyznanie dotacji 03-08.10.2019 r.

  Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 03-08.10.2019 roku w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39 w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30. W dniach od 03 do 08 października uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia Wniosku o […]

więcej

Ostateczna lista rankingowa

  Informujemy o publikacji ostatecznej listy rankingowej do projektu  „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” – pobierz

więcej

Wstępna lista rankingowa

  Informujemy o publikacji wstępnej listy rankingowej do projektu  „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”   Wstępna lista rankingowa – pobierz

więcej

Spotkania z doradcą zawodowym dla kandydatów!

  Opolska Izba Gospodarcza informuje, że od 10 lipca rozpoczynamy II etap rekrutacji tj. rozmowy kandydatów z doradcą zawodowym. O terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie, na e-mail oraz sms.

więcej

Przedłużenie rekrutacji do 8 lipca!

Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” do 8 lipca 2019 r. (poniedziałek, godziny 07:30-15:30). UWAGA! 8 lipca jest ostatnim dniem, w którym przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura […]

więcej

Wydłużenie rekrutacji do 28 czerwca!

  Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „”Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” do dnia 28 czerwca 2019 roku.

więcej