Oferty / Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na usługę cateringową podczas przerwy kawowej w dn. 28.05.2019, 11.06.2019 w ramach projektu 

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie RODO oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w dn. 28.05.2019, 11.06.2019 w ramach projektu 

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie RODO oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej w dn. 28.05.2019, 11.06.2019  celem przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach projektu 

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie RODO oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie oferenta projektu


Stanowisko – Pracownik Administracyjny 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Pracownik Administracyjny

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Pracownik ds. informatycznych 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Zastępca Dyrektora  CAM

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Dyrektor  CAM

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na zakup laptopów w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie zakup laptopów

Formularz ofertowy

Oświadczenie o nie wykluczeniu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wykonanie strony internetowej w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie wykonanie strony

Formularz ofertowy

Oświadczenie o nie wykluczeniu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych