Ruszyła rekrutacja

Opolska Izba Gospodarcza realizuje projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”. W jego ramach 50 osób otrzyma środki na założenie działalności gospodarczej.

Z projektu może skorzystać osoba, która:

  1. ukończyła 30 lat życia,
  2. pozostaje bez zatrudnienia (może, ale nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy), w tym rolnicy poniżej 2ha przeliczeniowych,
  3. zamieszkuje województwo opolskie,
  4. przez rok wstecz nie prowadziła własnej firmy.

Preferencje dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu można uzyskać:

  1. bezzwrotną dotację w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na uruchomienie działalności,
  2. wsparcie pomostowe w wysokości 1 tys. zł/miesięcznie przez 6-12 miesięcy (łącznie 6-12 tys. zł) z przeznaczeniem na utrzymanie firmy,
  3. bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości, sporządzania biznes planu, prowadzenia firmy, prawa,
  4. bezpłatne doradztwo związane z przygotowaniem wniosku oraz biznesowe na etapie prowadzenia firmy.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 27.02 – 10.03.2017 r.

Zainteresowani powinni zapoznać się z: regulaminem rekrutacji, załącznikami do regulaminu rekrutacji oraz regulaminem przyznawania środków finansowych i  załącznikami do regulaminu finansowego (dostępne w dziale Do pobrania )

Informacji nt Projektu udziela:
Martyna Mrukot-Kostrzycka
Kierownik Projektu
tel. 77 441 76 68 (69), wew. 13
e-mail: m.mrukot-kostrzycka@oig.opole.pl