Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Zainwestuj w Opolu naprawdę warto

Opole to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków usług dla biznesu w Polsce. Przyrost miejsc pracy w branży, szczególnie zauważalny w mieście w okresie ostatnich trzech lat, jest wspierany przez skuteczną współpracę podmiotów sektora z branżą nieruchomości komercyjnych, firmami rekrutacyjnymi, władzami lokalnymi, szkołami wyższymi oraz pozostałymi instytucjami otoczenia biznesu. Opole można określić jako modelowy przykład średniej wielkości ośrodka regionalnego, dobrze […]

więcej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Członków OIG w Opolu

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE /ogólnie rozporządzenie o ochronie danych/- dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani /Pana/ dane osobowe. Szczegóły poniżej. […]

więcej

XV edycja konkursu Opolskiej Nagrody Jakości

  Szanowni Państwo         Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej zaprasza do uczestnictwa w XV edycji konkursu Opolskiej Nagrody Jakości, która jest uznaniem dla tych, którzy w swoim codziennym działaniu stosują  metody pracy i systemy zarządzania jakością, które powinny stać się wzorem dla innych.        Szeroko pojęta jakość jest jednym z głównych warunków osiągania sukcesów gospodarczych regionu […]

więcej

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Klub młodych przedsiębiorców

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG.

Nagrody OIG

Laury umiejętności i kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości to dwa prestiżowe wydarzenia podczas których nagradzamy najlepszych przedsiębiorców.

Media

Forum Opolskiego Biznesu to Dwumiesięcznik Samorządu Gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, to gazeta o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców.

Szkolenia

Projekty UE

Reklama Firmy

Promocja Członków OIG

Współpraca