Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Wręczono opolskie Laury Umiejętności i Kompetencji 2018

  W Filharmonii Opolskiej im J. Elsnera  wręczono nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018. Wyróżnienie  specjalne – nagrodę Orła Księcia Jana Dobrego otrzymał wybitny kardiochirurg prof. nauk medycznych  Marian Zembala. Nagroda Laurów Umiejętności i Kompetencji przyznawana jest  nieprzerwanie od dwudziestu siedmiu lat. W tym roku nasza Gala odbyła się w cieniu tragicznych wydarzeń związanych z […]

więcej

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Klub młodych przedsiębiorców

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG.

Nagrody OIG

Laury umiejętności i kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości to dwa prestiżowe wydarzenia podczas których nagradzamy najlepszych przedsiębiorców.

Media

Forum Opolskiego Biznesu to Dwumiesięcznik Samorządu Gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, to gazeta o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców.

Szkolenia

Projekty UE

Reklama Firmy

Promocja Członków OIG

Współpraca