Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych” 04.06.2019

  Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pt. „Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych” które odbędzie się w dniu  04.06.2019r.,  – wtorek – o godzinie 09.00 do 15.00   w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, w sali  narad II piętro. Cel szkolenia: Ugruntowanie wiedzy zdobytej bądź na szkoleniu dla początkujących bądź w bieżącej pracy; zapoznanie się […]

więcej

Szkolenie „Najnowsze zmiany w przepisach w związku z wejściem ustawy wprowadzającej RODO” 06.06.2019

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM USTAWY WPROWADZAJĄCEJ RODO  Termin i miejsce szkolenia:  06 czerwca  2019r. Siedziba Opolskiej Izby Gospodarczej, ul. Krakowska 39 45-075 Opole, II piętro. Godz. 09.00 – 15.00   Koszt szkolenia: Członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej 200 PLN + VAT, Dla pozostałych uczestników:  250 PLN […]

więcej

Informacja o rekrutacji do projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, ze Opolska Izba Gospodarcza realizuje projekt pt. „ Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2 „ w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego można otrzymać: Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do […]

więcej

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Klub młodych przedsiębiorców

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG.

Nagrody OIG

Laury umiejętności i kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości to dwa prestiżowe wydarzenia podczas których nagradzamy najlepszych przedsiębiorców.

Media

Forum Opolskiego Biznesu to Dwumiesięcznik Samorządu Gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, to gazeta o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców.

Szkolenia

Projekty UE

Reklama Firmy

Promocja Członków OIG

Współpraca