Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Rusza XXVII Edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018

Stało się  już tradycją, że rozpoczynamy nowy rok kolejną edycją wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji organizowanej przez Opolską Izbę Gospodarczą. Kolejny raz nagradzać będziemy nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury,  sztuki, polityki i ochrony […]

więcej

POŻYCZKI NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W MSP

Fundacja Rozwoju Śląska jako Pośrednik Finansowy wyłoniony przez Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek na Efektywność Energetyczną, które przeznaczone są dla przedsiębiorstw  z sektora MSP zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego   POŻYCZKOBIORCA: Przedsiębiorstwo z sektora MSP zarejestrowane, mające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego   MAKSYMALNA […]

więcej

„Pieczenie ziemniaka” z OIG

Opolska Izba Gospodarcza zorganizowała dla swoich członków i sympatyków imprezę pn. „Pieczenie Ziemniaka”. Impreza odbyła się w miniony piątek (26.10.) na terenie Karczmy „Zagłoba” w Opolu. Gospodarzem imprezy był prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas, który przywitał przybyłych gości. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił jak ważne są dobre  relacje wśród przedsiębiorców, dzięki którym można opierać […]

więcej

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Klub młodych przedsiębiorców

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG.

Nagrody OIG

Laury umiejętności i kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości to dwa prestiżowe wydarzenia podczas których nagradzamy najlepszych przedsiębiorców.

Media

Forum Opolskiego Biznesu to Dwumiesięcznik Samorządu Gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, to gazeta o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców.

Szkolenia

Projekty UE

Reklama Firmy

Promocja Członków OIG

Współpraca