Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Zaproszenie dla Członków Opolskiej Izby Gospodarczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

  Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 2 , 3 i 4 Statutu OIG, na swoim posiedzeniu w dniu 10 marca 2017r. podjęła Uchwałę Nr10/42/R/2016 Rady OIG o zwołaniu     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Opolskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. (wtorek) o godzinie 12 00, w przypadku braku quorum, […]

więcej

Ruszyła rekrutacja

Opolska Izba Gospodarcza realizuje projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”. W jego ramach 50 osób otrzyma środki na założenie działalności gospodarczej. Z projektu może skorzystać osoba, która: ukończyła 30 lat życia, pozostaje bez zatrudnienia (może, ale nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy), w tym rolnicy poniżej 2ha przeliczeniowych, zamieszkuje województwo opolskie, […]

więcej

Opolska Nagroda Jakości 2017

Opolska Izba Gospodarcza, zaprasza do udziału w konkursie „Opolska Nagroda Jakości” Wszyscy pracują na jakość Jakość jest najlepszą rekomendacją, a zarazem reklamą dla przedsiębiorstwa. Opolska Izba Gospodarcza postanowiła po raz kolejny nagrodzić tych, dla których jakość w ich firmach nie jest pojęciem obcym. To już czternasta edycja Opolskiej Nagrody Jakości. Ustanawiający Opolską Nagrodę Jakości mają […]

więcej

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Klub młodych przedsiębiorców

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG.

Nagrody OIG

Laury umiejętności i kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości to dwa prestiżowe wydarzenia podczas których nagradzamy najlepszych przedsiębiorców.

Media

Forum Opolskiego Biznesu to Dwumiesięcznik Samorządu Gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, to gazeta o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców.

Szkolenia

Projekty UE

Reklama Firmy

Promocja Członków OIG

Współpraca