Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Życzenie Bożonarodzeniowe

  Szanowni Państwo, Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku 2019  proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. Niech te święta będą dla Państwa czasem spędzonym w cieple rodzinnej atmosfery i wzajemnej życzliwości. Ten wspaniały dla nas wszystkich czas to też moment, w którym przede wszystkim  możemy się wyciszyć i odpocząć od […]

więcej

NOWE KONKURSY – NOWE MOŻLIWOŚCI

  Szanowni Państwo, Już w lutym 2019 rozpocznie się nabór do poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Konkurs przewidziany jest dla podmiotów MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), które na terenach przygranicznych naszego województwa tj. w powiecie nyskim, prudnickim lub […]

więcej

Eksperci podatkowi – nieodpłatne usługi świadczone dla członków zrzeszonych w Opolskiej Izbie Gospodarczej

  Drodzy Państwo, Miło nam poinformować Państwa o podjętej współpracy z  Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Dzięki niej,  już  od nowego roku  eksperci podatkowi będą świadczyć nieodpłatne  usługi  członkom zrzeszonym w  Opolskiej Izby Gospodarczej . W związku z tym chcielibyśmy   zapytać Państwa o  sugestie i opinie co do formy tej współpracy. Rozpatrywane są m.in.  dyżury doradcy […]

więcej

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Klub młodych przedsiębiorców

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG.

Nagrody OIG

Laury umiejętności i kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości to dwa prestiżowe wydarzenia podczas których nagradzamy najlepszych przedsiębiorców.

Media

Forum Opolskiego Biznesu to Dwumiesięcznik Samorządu Gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, to gazeta o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców.

Szkolenia

Projekty UE

Reklama Firmy

Promocja Członków OIG

Współpraca