Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Szkolenie pn. „Motywowanie Pozafinansowe dla Zarządzających” 15.05.2019

  Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pn. „Motywowanie Pozafinansowe dla Zarządzających”, które odbędzie  się w dniu 15 maja br.,  o godzinie 09.00 do 15.00 w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, w  sali  narad II piętro. Szkolenie kierowane jest do : Kadry zarządzająca : kierownicy, menadżerowie, zarząd firm Pracownicy działów HR, […]

więcej

SZKOLENIA Zamknięte dla Firm, z możliwością dofinansowania aż do 80%

Opolska Izba Gospodarcza oraz ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo – Członek Opolskiej Izby Gospodarczej –  zapraszają na dedykowane Szkolenia Zamknięte dla Firm, które mogą być  dofinansowane aż do 80 % ! Z dofinansowania z projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, mogą skorzystać pracownicy z sektora MŚP, działający w branżach […]

więcej

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Klub młodych przedsiębiorców

Podstawą i głównym celem funkcjonowania Klubu Młodych Przedsiębiorców OIG jest promocja i rozwój przedsiębiorstw członkowskich OIG.

Nagrody OIG

Laury umiejętności i kompetencji oraz Opolska Nagroda Jakości to dwa prestiżowe wydarzenia podczas których nagradzamy najlepszych przedsiębiorców.

Media

Forum Opolskiego Biznesu to Dwumiesięcznik Samorządu Gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, to gazeta o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców.

Szkolenia

Projekty UE

Reklama Firmy

Promocja Członków OIG

Współpraca